Vyberte stranu

VÝVOJ DUCHOVNEJ KULTÚRY RUSÍNOV-UKRAJINCOV NA SLOVENSKU PO DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE

Bezprostredne po oslobodení východného Slovenska Červenou armádou bola 1. marca 1945 založená v Prešove Ukrajinská národná rada „Prjašivščiny“ (UNRP). Už v prvom čísle jej tlačového orgánu "Prjašivščina" bola jasne sformulovaný národný program Rady: „Na území...

Podujatia ZRUSR

STRUNY SRDCA IRENY NEVYCKEJ Prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy. Zúčastňujú sa jej výlučne ženy a každý rok v mesiaci marec alebo apríl sa koná na inom mieste. Je venovaná pamiatke spisovateľky, kultúrnej dejateľky a predstaviteľky ukrajinského ženského...