Vyberte stranu

SNINA

  Mesto Snina bolo založené najneskôr koncom XIII. storočia na základe zvykového práva. Písomné údaje pochádzajú z 1343. Až do konca XVII. storočia bola Snina majetkom Drugetovcov. Ako oppidum – mesto sa spomína na konci XVI. storočia. V XVII. storočí tu boli 2...

BARDEJOV

  Najstaršia písomná správa o Bardejove sa nachádza v Ipatijevskom letopise z 1241roku.  V priebehu XIII-XIV storočia sa mesto Bardejov stáva jedným z významných centrov Uhorska. V roku 1376 Ľudovit I dáva mestu Bardejov privilégia slobodného kráľovského mesta. Koncom...