Vyberte stranu

STRUNY SRDCA IRENY NEVYCKEJ

Prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy. Zúčastňujú sa jej výlučne ženy a každý rok v mesiaci marec alebo apríl sa koná na inom mieste. Je venovaná pamiatke spisovateľky, kultúrnej dejateľky a predstaviteľky ukrajinského ženského hnutia na Slovensku a Zakarpatskej Ukrajine Ireny Nevyckej. Podujatie umožňuje ženám rôzneho veku a povolania rozvíjať svoj talent v umeleckom prednese a prehlbuje ich záujem o literatúru.

 

FESTIVAL DRÁMY A UMELECKÉHO SLOVA ALEXANDRA DUCHNOVIČA

Poslaním tohto podujatia je napomáhať rozvoju amatérskeho divadla a recitátorského umenia medzi školskou mládežou a dospelým rusínsko-ukrajinským obyvateľstvom na Slovensku, prispievať k pestovaniu literárneho cítenia a ukrajinského spisovného jazyka. Festival sa uskutočňuje v prvej polovici mája. Dvojdňová súťažná prehliadka v umeleckom prednese a prehliadka amatérskych divadelných súborov. sa koná v Prešove.

 

FESTIVAL FOLKLÓRU RUSÍNOV-UKRAJINCOV SLOVENSKA

Hlavným poslaním tohto tradičného podujatia, ktoré sa uskutočňuje na prelome mája a júna v Kamienke, okr. Stará Ľubovňa, je prostredníctvom súťažnej prehliadky speváckych skupín uchovávať a popularizovať autentickú ľudovú pieseň v interpretácii ženských, mužských a detských speváckych skupín z celého regiónu obývaného Rusínmi-Ukrajincami. Programy podujatia sa uskutočňujú v miestnom kultúrnom dome a na amfiteátri v malebnom prostredí pieninskej prírody. Okrem speváckych skupín v nich vystupujú aj folklórne súbory a sólisti z východného Slovenska a zo zahraničia.

 

SLÁVNOSTI KULTÚRY RUSÍNOV-UKRAJINCOV SLOVENSKA

Slávnosti sa konajú vo Svidníku a sú každoročnou ústrednou prehliadkou záujmovej umeleckej tvorivosti, ktorá dáva široký priestor pre prezentáciu celoročnej práce kolektívov  ĽUT  i jednotlivcov a slúži vzájomnému oboznamovaniu sa s kultúrou slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín. Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska vo Svidníku sa zaraďujú medzi najstaršie podujatia svojho druhu na Slovensku. Niekoľko desaťročí trvajúca história Slávností dokázala  ich kvalitu a významné postavenie medzi podobnými podujatiami na Slovensku a získala im popularitu aj v zahraničí. Na Slávnostiach, ktoré každoročne  prebiehajú počas troch dní v polovici júna,  vystupuje 20-30 súborov rôznych žánrov zo Slovenska a zo zahraničia. Vystúpenia sa odohrávajú na svidníckom amfiteátri,  v priestoroch SNM – Múzea ukrajinskej kultúry a iných kultúrnych zariadení ako aj v uliciach mesta.

 

FESTIVAL DUCHOVNEJ PIESNE

Týmto podujatím Ústredná rada ZRUSR prispieva k rozvíjaniu kresťanských národných tradícií a k prehlbovaniu priateľstva a lásky medzi ľuďmi dobrej vôle. Festival v čase vzniku bol jedným z prvých podujatí tohto druhu na Slovensku. Toto podujatie značnou mierou prispieva k rozvoju a popularizácii sakrálneho zborového spevu a zároveň významne obohacuje kultúrny život Sniny, kde sa tradične koná v prvú novembrovú nedeľu, ale aj celého regiónu, pretože spevácke zbory svojim spevom obohacujú aj liturgie v chrámoch okolitých obcí. Festivalu sa zúčastňujú cirkevné aj svetské zbory z východného Slovenska a zahraničia.

 

МAKOVICKÁ STRUNA

Jedno z najobľúbenejších  podujatí ZRUSR, ktorého cieľom je popularizovať a uchovávať bohatstvo ľudových piesní Rusínov-Ukrajincov na Slovensku a objavovať nové spevácke talenty. Účastníkmi ústrednej súťažnej prehliadky sú víťazi siedmich regionálnych súťaží v sólo, duo a trio speve. Dva koncerty ústrednej prehliadky sa konajú v športovej hale v Bardejove, záverečný galakoncert v Prešove.