Vyberte stranu

O nás

ZVÄZ RUSÍNOV-UKRAJINCOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky (ZRUSR) v duchu a v súlade s uznávanými medzinárodnými dokumentmi, Listinou základných práv a slobôd, Ústavou Slovenskej republiky združuje všetkých, ktorí svojou činnosťou,...

O zväze

  Rusíni-Ukrajinci – autochtónne obyvateľstvo Slovenskej republiky, väčšina ktorého obýva jej severovýchodnú časť. Podľa sčítania ľudu v roku 2011 ukrajinskú národnosť si zapísalo 7 430 obyvateľov, rusínsku – 33 482, teda spolu 40 912. Najreprezentatívnejšou...