Vyberte stranu

SOCIALNOEKONOMICKÝ STAV POHRANIČNÉHO REGIÓNU – VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Región východného Slovenska zaberá územie o rozlohe 15 729 km2 a v roku 2013 žije na jeho území 1 611 407 obyvateľov, čo predstavovalo 29,9% všetkých obyvateľov Slovenska. Administratívne je región rozdelený na Košický a Prešovský samosprávny kraj a tie sa delia na 24...