Обрати сторінку

VYTVÁRAME NOVÉ PARTNERSTVÁ V OBLASTI OBCHODU, VEDY, KULTÚRY A VZDELANIA

SPOZNAJTE S NAMI NOVÉHO PARTNERA NA PODNIKANIE

SLOVENSKO - UKRAJINSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Informačný web portál zabezpečuje spoločnú informovanosť po oboch stranách hranice, týkajúcu sa cezhraničnej spolupráce medzi regiónom východného Slovenska a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny.

PODPORA PROJEKTU

PROJEKT „SLOVENSKO-UKRAJINSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM“ SA REALIZUJE S PODPOROU NORSKÉHO FONDU A SPOLUFINANANCOVNANIA SR V RÁMCI PROJEKTU PSK-1/061

PROGRAM SK08 - CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA SLOVENSKO - UKRAJINA: SPOLUPRÁCA NAPRIEČ HRANICOU

Cieľom projektu bolo vybudovanie plnohodnotného Slovensko-ukrajinského informačného centra so sídlom v budove žiadateľa v Prešove. V rámci projektu bol vybudovaný informačný web portál zabezpečujúci spoločnú informovanosť po oboch stranách hranice, ktorý bude zastrešovať a priebežne prinášať informácie zo všetkých sfér týkajúcich sa aktuálnych problémov spolupráce predovšetkým medzi regiónom východného Slovenska (Prešovského a Košického samosprávneho kraja) a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny s cieľom postupného rozšírenia na celé územie Slovenska a Ukrajiny.

Portál poskytuje informácie týkajúce sa vzdelania, samosprávnych a vládnych organov a inštitúcii, ekonomiky, ekológie, možností podnikateľských kontaktov a aktivít, turistického ruchu, prírodných a kultúrnych zdrojov a s tým súvisiacich služieb, ako aj informácie o ďalších záujmových sférach týkajúcich sa cezhraničnej spolupráce medzi regiónom východného Slovenska a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny.

SLOVENSKO

UKRAJINA

PARTNERI PROJEKTU

Zväz Rusínov-Ukrajincov SR

Medzinárodná asociácia inštitúcií regionálneho rozvoja

Slovenský syndikát novinárov

Centrum európskych iniciatív

Obec Ubľa

Mesto Sobrance

Mesto Michalovce

Mesto Snina

Mesto Bardejov

Prešovský samosprávny kraj

Centrum UK-SK cezhraničnej spolupráce "KARPATY"

Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku