Vyberte stranu

 

Mesto Snina bolo založené najneskôr koncom XIII. storočia na základe zvykového práva. Písomné údaje pochádzajú z 1343. Až do konca XVII. storočia bola Snina majetkom Drugetovcov. Ako oppidum – mesto sa spomína na konci XVI. storočia. V XVII. storočí tu boli 2 majere, 2 mlyny na Ciroche a súkennícka dielňa. V roku 1721 v Snine bolo17 sedliackych i 13 želiarskych rodín, z toho 28 rusínskych alebo slovenských a 2 maďarské. V 1787 v Snine bolo 195 domov a žilo tu 1430 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o jarmoku je z r. 1772. Listina na pravo zriadenie jarmoku bola vydaná v r. 1838. Okresným centrom sa Snina stala v r. 1878. Kovoobrábací a železiarsky závod v r.1815 postavil J. Roll. Do železničnej siete Humenné – Stakčín bola Snina zaradená v 1912. V čase druhej svetovej vojny Snina bola poškodená.

Závody „Vihorlat“, „Jas“ a iné podniky prispeli k sociálnemu a kultúrnemu rozvoju mesta. Počet obyvateľov rastie prevažne na úkor ukrajinského obyvateľstva na okolí, zvlášť zo 7 zatopených dedín, na mieste ktorých bola vybudovaná vodná nádrž „Starina“. V Snine je nemocnica s poliklinikou, slovenské gymnázium, odborné učilišťa, hudobná škola. Dlhé roky tu rozvíjala svoju kultúrno-osvetovú činnosť MsO KZUP, túto tradíciu predlžuje ZRUSR.

V 1915 – 44 v Snine žil a pracoval lekár A. Hoffman, prívrženec ľudovej medecíny. Do r. 1487 v Snine pôsobil Vasiliansky kláštor sv. Kataríny. V 1612 tu bol pravoslávny kňaz Luka. Kostol bol postavený v r. 1751, kaplnka Panny Márie na Kalvárii v 1847.  Kaštieľ z konca XVIII. storočia je obkolesený anglickým parkom. Postavený bol v meste pamätník vojakom ČA,

Padlým v bojoch za oslobodenie Sniny od fašizmu. V 1992 bol postavený pravoslávny chram.