Vyberte stranu

SOCIALNOEKONOMICKÝ STAV POHRANIČNÉHO REGIÓNU – VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Región východného Slovenska zaberá územie o rozlohe 15 729 km2 a v roku 2013 žije na jeho území 1 611 407 obyvateľov, čo predstavovalo 29,9% všetkých obyvateľov Slovenska. Administratívne je región rozdelený na Košický a Prešovský samosprávny kraj a tie sa delia na 24...

BARDEJOV

  Najstaršia písomná správa o Bardejove sa nachádza v Ipatijevskom letopise z 1241roku.  V priebehu XIII-XIV storočia sa mesto Bardejov stáva jedným z významných centrov Uhorska. V roku 1376 Ľudovit I dáva mestu Bardejov privilégia slobodného kráľovského mesta. Koncom...