Vyberte stranu

Podujatia ZRUSR

STRUNY SRDCA IRENY NEVYCKEJ Prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy. Zúčastňujú sa jej výlučne ženy a každý rok v mesiaci marec alebo apríl sa koná na inom mieste. Je venovaná pamiatke spisovateľky, kultúrnej dejateľky a predstaviteľky ukrajinského ženského...

O nás

ZVÄZ RUSÍNOV-UKRAJINCOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky (ZRUSR) v duchu a v súlade s uznávanými medzinárodnými dokumentmi, Listinou základných práv a slobôd, Ústavou Slovenskej republiky združuje všetkých, ktorí svojou činnosťou,...

O zväze

  Rusíni-Ukrajinci – autochtónne obyvateľstvo Slovenskej republiky, väčšina ktorého obýva jej severovýchodnú časť. Podľa sčítania ľudu v roku 2011 ukrajinskú národnosť si zapísalo 7 430 obyvateľov, rusínsku – 33 482, teda spolu 40 912. Najreprezentatívnejšou...